• 070-8875947

Itil

Wat zijn belangrijke ITIL-kenmerken?

Het beheer van Informatie en Communicatie Technologie (de diverse systemen en applicaties) wordt steeds complexer. De helpdeskers en technische supporters zijn bijna niet meer aan te slepen. Dit wordt veroorzaakt door een groot aantal aspecten. Enkele daarvan zijn:

De opvolging van nieuwe applicaties en systemen gaat sneller.
- Informatie en Communicatie Technologie wordt versneld ingevoerd in diverse bedrijfsprocessen.
- De algehele globalisering
- Toenemende complexiteit op de desktop (applicaties)
- Decentralisatie van bevoegdheden (dus ook applicaties en systemen)
- Invoering van cliënt/server applicaties

Om de toenemende complexiteit en veranderingen in goede banen te leiden wordt gezocht naar gestructureerde methoden en aanknopingspunten om het beheer te stroomlijnen. Daarnaast is het belangrijk om het serviceniveau tenminste te handhaven, te waarborgen en zelfs te verbeteren.

Kortom: er is een schreeuwende behoefte ontstaan aan structuur. ITIL is hierbij één van de instrumenten om IT organisaties te ondersteunen bij het vormgeven en inrichten van een beheerorganisatie.

ITIL houdt zich bezig met de volgende 3 termijnen:

- trategisch of lange termijn
- tactisch of middellange termijn
- operationeel of korte termijn

Een voorbeeld van elke termijn:

Binnen een bedrijf dient een aantal mensen zich bezig te houden met de planning op langere termijn (een tijdsbestek van vele maanden tot jaren). Deze groep zal zich vooral op de toekomst richten. Welke uitbreidingen dienen er in de toekomst te komen ten behoeve van het informatiesysteem.

Een tweede groep mensen houdt zich bezig met het beheer op middellange termijn (een tijdsbestek van enkele weken tot enkele maanden). Deze groep mensen zorgen b.v. voor het maken van voorzieningen die moeten voorkomen dat het informatiesysteem stil ligt in geval van stroomonderbreking.

Een derde groep houdt zich bezig met het beheer van het informatiesysteem op korte termijn (een tijdsbestek van enkele minuten tot enkele dagen). Meldingen van storingen in het systeem, dienen door deze groep mensen zo snel mogelijk opgelost te worden.

 

Comments are closed.

UA-35292656-1